Home  /  

Asia

  /  Bangladesh  /  

Tangail

  /  

Tangail - Postal Codes

1900 - Tangail Sadar

1901 - Kagmari

1902 - Santosh

1903 - Korotia

1904 - Purabari

1910 - Delduar

1911 - Jangalia

1912 - Patharail

1913 - Elasin

1914 - Hinga Nagar

1915 - Lowhati

1920 - Basail

1930 - Kashkawlia

1936 - Nagarpur

1937 - Dhuburia

1938 - Salimabad

1940 - Mirzapur

1941 - Gorai

1942 - M.C. College

1943 - Warri paikpara

1944 - Jarmuki

1945 - Mohera

1950 - Sakhipur

1951 - Kochua

1960 - Bhuapur

1970 - Kalihati

1971 - Rajafair

1972 - Nagbari

1973 - Ballabazar

1974 - Elinga

1975 - Palisha

1976 - Nagarbari SO

1977 - Nagarbari

1980 - Ghatial

1981 - Zahidganj

1982 - D. Pakutia

1983 - Dhalapara

1984 - Lohani

1990 - Gopalpur

1991 - Jhowail

1992 - Hemnagar

1996 - Madhupur

1997 - Dhobari

© Postal-Address.info  All Rights Reserved